Ukoliko želite da se pridružite našem timu, popunite prijavu za zaposlenje. Svaka prijava biće pažljivo analizirana, a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima upražnjenog radnog mesta biće uključeni u proces selekcije.

Strategija zapošljavanja usko je povezana sa misijom i vrednostima kompanije i našim zaposlenima nudimo:

  • Sigurnost
  • Podršku u radu
  • Redovna primanja

Trenutno otvorene pozicije